Spicy Christmas Crime

Saucy Christmas Crime, (2013), kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Saucy Christmas Crime, (2013), kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013 (Click for bigger)

Kuten minulla on ollut tapana, olen tehnyt joulukortin kiittääkseni asiakkaitani ja läheisiäni.

Like it has been my custom, I have made a Christmas card for thanking my customers and loved ones.

Tässä on joitain työvaiheita luonnoksista lopulliseen kuvaan. / Here are some of the steps from sketches to the finished picture.

Rough sketch 1, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Rough sketch 1, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Rough sketch 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Rough sketch 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Color sketch,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Color sketch, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Final sketch,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Final sketch, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Determining the values,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Determining the values, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Painting background,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Painting background, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

En ollut tyytyväinen luonnostelemaani taustaan, joten päätin muuttaa sitä / I was not satisfied with the background I sketched so I desided to change it.

Detailing,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Detailing, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013


Bells and whistles,  kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Bells and whistles, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2013

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

About this blog

Kuvittaja Ossi Hiekkalan blogi. Uutisia, kuvituksia, taidekirjoja ja kaikkea kuvittamisesta.

Illustrator Ossi Hiekkala's blog. News, illustrations, art books and all things illustrated.

Search

Archive

Subscribe