Posts Tagged ‘Editorial’

Mainostaja 2/17

Friday, May 19th, 2017
Mainostajat, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017

Mainostaja, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017

Mainostaja-lehti (2/17) tilasi minulta kuvituksen artikkeliinsa verkkomainonnan harmillisista puolista.

Mainostaja magazine (2/17) assigned me to make illustrations for their article about annoying elements of web advertising.

Mainostajat 2/17

Mainostaja 2/17

Tiede-lehti: Isoviha

Friday, February 24th, 2017
Isoviha, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017

Isoviha, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017

Tiede-lehti tilasi minulta artikkelikuvituksen helmikuun numeroonsa. Aiheena oli Isoviha 1713–1721. Lisää kuvia ja enemmän aiheesta voi lukea uusimmasta lehdestä.

Tiede magazine assigned me to illustrate an article for their February issue. The subject was Isoviha (The great hatred) 1713–1721.

OP Chydenius 2/16

Tuesday, October 18th, 2016
OP Chydenius, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2016

OP Chydenius, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2016

Tein kansi- ja sisäkuvituksen OP Chydenius-lehteen (2/16).

I made a cover and interior illustration for OP Chydenius magazine (2/16).

Mainostajat 3/16

Monday, October 10th, 2016
Mainostajat, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2016

Mainostajat, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2016

Mainostajat-lehti tilasi minulta kuvituksen artikkeliinsa (s.54-57).

Mainostajat magazine assigned me to illustrate an article (p.54-57).

Cordoban kalifaatin berberipalkkasoturit / The Berber mercenaries of the Caliphate of Cordoba

Monday, August 31st, 2015
Berberit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Berberit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Tein kuvituksen Medieval Warfare Magazinen Cordoba-numeroon, aiheena joukko berberipalkkasotureita ryntäämässä taisteluun. Alla eri luonnosvaiheita.

I made an illustration for Medieval Warfare Magazine’s Cordoba issue, where the subject was a bunch of Berber mercenaries charging to a battle. Below are some stages of sketches.

(more…)

Englantilaiset jousimiehet 1415 / English Archers 1415

Thursday, August 20th, 2015
English Archer 1415, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala

English Archer 1415, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala (CLICK to see bigger)

Tein ylläolevan kuvituksen Medieval Warfare Magazinen Agincourt-erikoisnumeroon. Agincourtin taistelusta tulee tänä vuonna 600 vuotta. Alla on joitain luonnoksia.

I made the above illustration for Medieval Warfare Magazine’s Agincourt special issue. This year is the 600th anniversary of the Battle of Agincourt. Below are some sketches.

(more…)

Suomen kaarti Turkin sodassa / Finnish Guard in Russo-Turkish war 1877-78

Monday, June 22nd, 2015
Keskustelu, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Keskustelu, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Suomen sotilas -aikakauslehti (3/15) tilasi minulta kuvitukset artikkeliinsa ´Turkin sota 1877-78: Tupsuniskat ja ulkomaan elävät´. Siinä kuvataan Suomen kaartin seikkailuja Turkin sodassa ja varsinkin valottaen siitä näkökulmasta, miten he suhtautuivat kohtaamiinsa kulttuureihin. Erittäin hauska toimeksianto tällaiselle historiafriikille.

(more…)

Tietoa Maasta 2/15

Monday, June 15th, 2015
Tietoa Maasta, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Tietoa Maasta, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Maanmittauslaitoksen lehti Tietoa Maasta tilasi minulta kansikuvan ja kuvitukset artikkeliin. Aiheena tietoturva.

National Land Survey of Finland’s magazine Tietoa Maasta assigned me to illustrate a cover and an article. The subject was internet security.

(more…)

Utaretulehdusbakteerit-kuvitus / Udder infection bacterial illustration

Wednesday, April 22nd, 2015
Utarebakteerit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Utarebakteerit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015 (Click to see bigger)

Valion maidontuottajille suunnattu lehti Maito ja me (sivu 36) halusi kuvituksen artikkelisarjalleen utaretulehdusbakteereista. Kuvassa ylhäällä noita kujeilevia veijareita.

Valio’s magazine for dairy producers, Maito ja me (page 36) wanted an illustration for their series of column about udder infection bacteria. Pictured above some of those mischievous scoundrels.

Saksilaissoturit / Saxon warriors

Tuesday, April 14th, 2015
Saksilaissoturit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015

Saksilaissoturit, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015 (CLICK to see bigger)

Medieval Warfare Magazine tilasi minulta kuvituksen uusimman numeronsa artikkeliin “Felling the Irminsul – Charlemagne’s Saxon Wars”. Kuvituksessa esiintyy kaksi saksilaissoturia 800-luvulta jaa.

Maininta minusta löytyy myös lehden nettisivuilla.

Medieval Warfare Magazine assigned me to do an illustration for an article “Felling the Irminsul – Charlemagne’s Saxon Wars” of their newest issue. Portrayed in the illustration are two Saxon warriors from the 9th century AD.

I am mentioned also in the magazine’s web page.

(more…)

About this blog

Kuvittaja Ossi Hiekkalan blogi. Uutisia, kuvituksia, taidekirjoja ja kaikkea kuvittamisesta.

Illustrator Ossi Hiekkala's blog. News, illustrations, art books and all things illustrated.

Search

Archive

Subscribe