A New Thing in Town

New Thing in town, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2015 Asiakkaan työntekijä muuttaa Lontooseen ja hänelle haluttiin antaa läksiäislahja. Lahjan saaja on suuri Möykky-fani, joten tehtävä oli kuvittaa hänet Möykkynä, taustalla Lontoo.

A customer's employee moves to London and the company wanted to give him a farewell gift. The gift's receiver is a big fan of The Thing, so my job was to portray him as The Thing, with London in the background.