Elävä Malli / Live Model 22/09/2014

Elävä malli 22/09/2014, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2014 Tällä kertaa malli asettui telineeni paikkaani nähden siten, ettei asento ollut erityisen mielenkiintoinen lyhennysten puutteen takia mutta sain pakotettua piirrokseen plastisuutta valöörien avulla.

This time, from position of my easel, the model settled down to a pose that was not particularly interesting one, as there was hardly any foreshortenings, but I managed to enforce plasticity into the drawing with values.