Kuin munkki kammiossaan / Like a monk in his chamber

Löysin Helsingin kirjamessuilta ylläolevan vanhan opetustaulun. Valitettavasti en tiedä sen tekijää tai painovuotta - alakulmassa on tosin maalauksen valmistusvuosi 1912 - kuten en myöskään mihin tarkoitukseen se on tehty (EDIT 15/12/2012: Googlen kuvahaulla tekijäksi paljastui Johan Herman Isings, alankomaalainen kuvittaja). Kuva esittää keskiaikaisen luostarin kirjaamoa. Minulle sen kautta avautuu kuitenkin ikkuna oman alani historiaan. Keskiaikaiset kuvakäsikirjoitusten tekijät olivat edeltäjiämme. Heidän tehtävänsä oli luoda kauniita kirjoja ja elävöittää niiden tarinat upeilla kuvilla.

Taulu on nyt piirustuspöytäni yläpuolella muistuttamassa minua historian jatkumosta ja kannustamassa minua suhtautumaan omaan työhöni samalla hartaudella kuin he omaansa. Erityisen kiehtovaa kuvassa on kuvan etualalla keskellä oleva piirustuspöytä välineineen ja keskeneräisine töineen. Tietyllä tasolla kuvittajan ammatti ei ole muuttunut kauhean paljoa vuosisatojen varrella.

Itseäni keskiaikaiset kuvittajat ovat kiehtoneet jo kauan. Tein Pro gradu -tutkielmani aiheesta ja samaistuin sen myötä heihin niin, nimesin yrityksenikin heidän innoittamana. Olen kuvannut munkkia työnsä ääressä Historian tuulet 2 -oppikirjassa..

Historian tuulet 2 -oppikirjan kuvituskuva, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2003

.. sekä useammassakin omakuvassa, joista löysin valitettavasti vain tämän yhden. Keskiaikaisten käsikirjoitusten tekijät, niin luostarien munkit kuin maallikotkin, ovat äärimmäisen kiehtovia yksilöitä, jotka ovat jättäneet arvokkaan jälkensä kuvituksen historiaan.

Archipictor, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2004

I found an old picture board used in schools from Helsinki Book Fair. Unfortunately, I do not know the artist or when it was printed - on the lower left corner it states it was painted in 1912 (EDIT 15/12/2012: Google's image search revealed that the artist was Johan Herman Isings, a Dutch illustrator). I do not know either the purpose the picture was intented for. It depicts a scriptorium in a monastery. However, for me it opens a view into the history of my own profession. The medieval makers of illuminated manuscripts were forefathers of ours. Their mission was to create beautiful books and make the stories come alive through gorgeous illustrations.

The board is now hanging over my drawing table, reminding me of the continuation of history and encouraging me to have a similar devotion in my work as they had in theirs. Particulary interesting in the picture is the drawing table in the middle of foreground, with all the tools and unfinished works. At some levels the profession of illustrators has not changed much during the centuries.

I have been fascinated about the medieval illustrators for a long time. I made my Masters thesis about them and the name of my firm is insipired by them. In ´Historian tuulet 2´ school book I pictured one monk working and, later on, used the theme in several self-portraits, of which I unfortunately managed to find only one. The makers of the medieval illuminated manuscripts, both the monks and laymen, were incredibly fascinating individuals, who left their invaluable mark in the history of illustration.