Kuuluisien kuvittajien elävän mallin piirroksia / Life drawings by famous illustrators

Frank Frazetta / Frazetta Sketchbook / Spurlock & Frazetta / Vanguard 2013 Kuten lienee selvää blogini ahkerimmille seuraajille, olen erittäin ihastunut elävän mallin piirtämisestä. Keräsin kirjoistani joitain kuuluisien kuvittajien tekemiä mallipiirroksia. Valitettavasti tällaisia näkyy kuvitustaidekirjoissa hyvin harvoin. Luultavasti näitä pidetään vähempiarvoisina ja useimmiten ne päätyivätkin roskikseen.

As it is quite obvious to deligent followers of this blog, I am very much in love with life drawing. I gathered from my books some life drawings made by famous illustrators. Unfortunately this kind pictures are very rarely seen in illustration art books. Probably these are thought to be of lesser importance and in many cases life drawings ended up in trash, anyway.

Frank Frazetta / Frazetta Sketchbook / Spurlock & Frazetta / Vanguard 2013

Frank Frazetta / Frazetta Sketchbook / Spurlock & Frazetta / Vanguard 2013

Alex Raymond / Tom Roberts: Alex Raymond - His Life and Art / Adventur House 2007

Noel Sickles / Dean Mullaney: Scorchy Smith And the Art of Noel Sickles / IDW 2008

Robert Fawcett / Robert Fawcett: On the Art of Drawing / Dover 2008

Robert Fawcett / Robert Fawcett: On the Art of Drawing / Dover 2008

Robert Fawcett / David Apatoff: Robert Fawcett - The Illustrator's Illustrator / Auad Publishing 2010