Kuvittaja 4/11

Kuvittaja 4/11 Uusin Kuvittaja -lehti pitää sisällään paneelikeskustelun, jossa paljon jouluaiheisia kuvituksia tekeviä kuvittajia keskustelee työstään. Olin mukana keskustelussa Skypen välityksellä. Muita kuvittajia olivat Virpi Pekkala, Sari Airola ja Hanna Konola. Minulta lehteen päätyi kolme erilaista joulukuvitusta, kuten Särkänniemelle tekemäni julistekuvitus, Brunbergin Joulusuukon pakkauskuvitus sekä Personal Works -galleriasta löytyvä vuoden 2007 kortti. Näiden lisäksi Kuvittajat ry:n tämänvuotinen joulukortti oli lehdessä koko sivun suuruisena mukana.

The newest Kuvittaja magazine includes a panel discussion where illustrators who do lots of Christmas themed illustrations talk about their work. I took part via Skype. The other illustrators included Virpi Pekkala, Sari Airola and Hanna Konola. Three of my Christmas illustrations were used in the magazine, such as the poster I made for Särkänniemi, the package illustration for Brunberg and the 2007's card which can be found from Personal Works gallery. Also in the magazine there was this year's card for The Association of Finnish Illustrators as a whole page picture.