Lohdutuskortti / Consolation card

Lohdutuskortti, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017 Olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota erityiseen ilmiöön. Avustusjärjestöjen kuten Suomen UNICEF, Kirkon ulkomaanapu ja Punainen risti Facebook-ketjuihin saapuu suurissa määrin kommentoijia, jotka ovat pahoittaneet mielensä järjestöjen toiminnasta.

Näitä harmistuneita kansalaisia kiihdyttää se, että ihmiset haluavat vapaaehtoisesti lahjoittaa omaa rahaansa auttaakseen avun tarpeessa olevia ulkomailla. Samoin monia ärsyttää kaiken maailman feministit ja muut touhottajat. Nämä ihmiset selvästikin kärsivät pahasta aikuisiän koliikista.

Olen siis erittäin surullinen näiden poloisten puolesta. Ei ihmisen ole hyvä olla yksin pahan mielensä kanssa. Niinpä tein heille tällaisen lohdutuskortin, jolla voitte halutessanne ilahduttaa heitä.

Kuvaan pätee Creative Commons-lisenssi CC BY-NC-ND 4.0.

Consolation card, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2017

I have recently paid attention to one particular phenomenon. Facebook updates of relief agencies such as UNICEF Finland, Finn Church Aid and The Finnish Red Cross receive hordes of commentators who have hurt their feelings about what these organizations do.

These chagrined citizens are being provoked about the fact that people are voluntarily willing to donate their own money and/or time to people abroad needing help. Likewise, many are vexed by all kinds of feminists and other busybodies. These people are certainly suffering badly from adulthood colic.

So, I am deeply saddened for them. It is not good for one to be alone with one's displeasure. And that's why I made this consolation card that you can use, if you so please, to cheer them up.

The picture is under the Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0.