Mars -kansien tekovaiheet / The making of the Mars covers

Marsin sankari - luonnos 3, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Aikaisemmin julkaisin kuvat Edgar Rice Burroughsin Mars -kirjojen uusista kansista. Nyt ajattelin esitellä molempien kansien tekoprosessin eri vaiheet.

Earlier I blogged about the new covers I made for Edgar Rice Burroughs’ Mars books. This time I intend to show the process how both of the covers were made.

Marsin sankari luonnos 1, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Ensimmäiseksi kirjan luettuani tapaan tehdä postimerkin kokoisia skissejä, joissa hahmottelen eri ideoita ja sommitelmia mahdollisimman pelkistetyssä muodossa.

After having read the book I'm doing the cover for, I usually make quick sketches about a size of a stamp, visualizing different ideas and compositions in as simplified form as possible.

Marsin sankari luonnos 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Parhaiksi katsomistani ideoista teen pienikokoiset luonnokset, jotka esittelen kustantajalle. Kustantaja valitsee sitten mieleisensä kansi-idean, jota lähden työstämään eteenpäin.

From the ideas that I choose to be the best, I continue by making small but more detailed sketches and show them to the publisher. They pick the ones they like the most and thus I can start to develop the images further.

Marsin sankari väriluonnos, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Väriluonnoksessa varmistan, että idea toimii myös maalattuna.

With a colour sketch I make sure my idea works also in colour.

Marsin sankari - luonnos 3, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Lopullinen luonnos hyväksytetään kustantajalla, jonka jälkeen aloitan maalaamisen. Luonnos on aika viimeistelty mutta yksityiskohtia voi vielä hioa maalausprosessin aikana. Jos tekisin kuvan akryylein, olisi luonnos vielä pidemmälle viety, sillä korjausten tekeminen valmiiseen olisi hankalaa. Musta kehys luonnoksessa kuvaa kansikuvan vaatimaa aluetta.

I can start painting as the final sketch is accepted by the publisher. Even if the sketch is quite detailed already, I could go further with the particulars while painting if needed. If I was painting with acrylics, I would have to make the sketch even more detailed as it is more time-consuming and difficult to make changes to it on later stage of the process. The black frame represents the area which is supposed to take the space in cover.

Marsin sankari, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2012

Lopullinen kuvitus toimitetaan taittajalle jatkotyöstettäväksi.

The finished illustration is sent to graphic designer for further work.

Marsin jumalat - luonnos 1, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Marsin jumalat - luonnos 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Marsin jumalat - väriluonnos, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Marsin jumalat - luonnos 3, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2011

Marsin jumalat, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2012