Runequest vs. D&D

Runequest (Click to see bigger) Kuulun siihen sukupolveen kuvittajia, jotka saivat innoituksensa ryhtyä alalle isolta osaltaan perinteisten roolipelien ansiosta. Niiden fantasiakuvitukset sytyttivät palon tehdä jotain samanlaista.

English translation can be found at the end of the page

Dungeons & Dragons (Click to see bigger)

(Kuva sivulta / picture from Dungeons & Dragons Classics)

Kuten niin monet, sain ensikosketuksen roolipeleihin Dungeons & Dragonssin punaisen laatikon kautta. Larry Elmoren klassinen kuvitus oli mitä komeinta herooista fantasiaa - mies vastaan lohikäärme! Myöhempien laatikoiden samaa teemaa jatkaneet kannet ja sisäkuvitukset vain lisäsivät innostusta teini-ikäisen mielessä.

Sitten löysin Runequestin suomalaisen käännöksen. Vaikka sen kansikuva olikin teknisesti ehkä vähemmän taitavasti tehty kuin Elmoren ja muiden TSR:n studion taiteilijoiden maalaukset ja siitä puuttui sama voimafantasian häpeämättömyys, vaikutti sen hiljaisempi ote kuitenkin alitajuntaani vahvasti. Kansikuvassa on jotain vahvaa jylhyyttä, joka D&D:n kuvissa puuttuu. Taustan vuoret ovat silkkaa Maxfield Parrishia. Toisin kuin niin valitettavan usein silloin ja mitä suurimmassa määrin yhä nykyäänkin, kannen naisella on fantasiakuvituksen mittapuussa uskottavat varusteet. Rintavarustus ei tursua ketjuhaarniskabikinien puristuksista eikä asento ole epäluonnollista vääntelyä. Jämerä keihäs suorastaan uhkuu vaarallisuutta. Etualan mies on jopa heikomman oloinen naiseen verrattuna.

Toisaalta molemmat kannet kuvaavat melkoisen hyvin pelien ominaisuuksia. D&D kuvaa maailmaa, jossa kaikki on mahdollista ja realismi toissijaista. Runequest puolestaan on enemmän jalat maassa ja mittakaava pienempi. Silti kuva tempaa minut sisälle seikkailuun joka kerta kun näen sen. Signeeraus kertoo kansikuvituksen tekijän olevan Jalee ja tekovuoden olevan 1983. Ennen eilistä en kaikesta etsimisestä huolimatta ollut löytänyt tietoa kuka hän on mutta sitten ystäväni sai selville, että tekijä on Jody A. Lee, kuvittaja, joka on ollut alalla pitkään. Minun on helppo uskoa, että kannen tekijä on nainen, sillä kuvan naissoturissa on tosiaan jotain sellaista, mitä kovin harva mies onnistuu saamaan aikaiseksi. Olen erittäin iloinen vihdoin saadessani selville mieltäni askarruttaneen arvoituksen.

 

I belong to the generation of illustrators, who got much of their inspiration to get into the profession from traditional role-playing games. Their fantasy illustrations set fire to do something similar.

Like so many others, I got my first contact to the role-playing games from the iconic Red Box of The Dungeons & Dragons range by the TSR. Larry Elmore's classic illustration for the box cover was the most magnificent heroic fantasy image there could be – a man against a dragon! The later published boxes and the interior illustrations continued this theme, enthusing the teenager mind.

I then found the Finnish translation of Runequest. Even though its cover was technically maybe less well done than the art of Elmore and other artists from TSR studio, lacking their unblushing power fantasy, the quieter touch of it influenced strongly my subconscious. Runequest’s cover illustration has some powerful ruggedness that is missing from TSR's illustrations. The mountains on the background are sheer Maxfield Parrish. Unlike so unfortunately often the case was back then - and to a large extent is even today - the woman on the cover has as realistic kit as a fantasy illustration can have. Her bust is not overflowing from the squeezes of her mail bikinis and her pose is not unnaturally twisted. The sturdy spear downright screams virulence. The man on the front looks feebler than her.

On the other hand, both covers represent quite well the characteristics of their games. D&D portrays a world where everything is possible and realism secondary. Runequest in turn is more down to earth and its scale is thus smaller. Still, the painting catches me into the adventure every time I see it. The signature says the illustrator is Jalee and it was done in 1983. I have often tried to find out who s/he is and what else s/he has done but before yesterday I had not had managed to find anything. Then a friend discovered the artist being Jody A. Lee, an illustrator who has been working in the field for a long time. It is easy to believe that the illustrator of the cover being a woman as the female warrior in the picture has something special about her that a male illustrator very seldom manages to catch. I am delighted to finally get an answer to a riddle that has bothered me for so many years.