Erilaisia urheilijoiden vartaloita / Different kind of athletic bodies

Athletes Liian usein näkee kuvittajien sortuvan piirtämään atleettisia vartaloita vain tietyn skeeman läpi katsottuna. Todellisuudessa urheilijoiden vartalot ovat hyvin erilaisia, minkä voi havaita tämän linkin takaa löytyvistä erinomaisista kuvista.

Far too often one could see how illustrators draw athletic bodies seen through one kind of schema. I reality the athletes have very diverse bodytypes, which can be observed from the excelent pictures behind this link.