The Art of Drew Struzan

The Art of Drew Struzan Tekijä Drew Struzan & David J. Schow Kustantaja Titan Books (2010) Koko 235 mm X 317 mm Sivumäärä 160 ISBN 1848566190

Varoitus: Mikäli mielestäsi markkinoinnin parissa työskentelevät ovat lähinnä jumalaa erehtymättömyydessään, voi olla parempi, ettet lue seuraavaa kirjaesittelyä. Se saattaa aiheuttaa sinulle perustavanlaatuisen järkytyksen ja johdattaa itsetutkiskeluun, jopa itseinhoon.

Warning: If you consider people working in marketing are almost god-like beings in their infallibility, it might be best not to read the following book review as it might cause you a fundamental shock and lead to self-doubt, even self-loathing.

Jokainen elokuvia vähänkään harrastava on taatusti nähnyt Drew Struzanin taidetta vaikkei nimeä tunnistaisikaan. Struzan on yksi elokuvajulistetaiteilijoista suurimmista, ilman vähäisintäkään epäilystä, ja ehdottomasti merkittävin viimeiseen kolmeenkymmeneen vuoteen. Hänen kätensä jälkeä on saanut ihailla Indiana Jones, Tähtien sota, Paluu tulevaisuuteen ja monissa muissa tunnetuissa elokuvasarjoissa ja yksityisissä elokuvissa. On jokseenkin turha alkaa erikseen esittelemään hänen töitään, sillä ne ovat niin tuttuja. Sen sijaan onkin syytä keskittyä kirjan todelliseen sanomaan - kertomukseen siitä, kuinka Drew Struzanin kaltainen suuruuskin joutui kohtaamaan käsittämätöntä ja idioottimaista kohtelua markkinaväen puolelta.

The Art of Drew Struzan

Kirja alkaa Frank Darabontin, The Shawshank Redemptionin (en suostu käyttämään idioottimaista suomalaista nimeä) ja Vihreän mailin ohjaajan äkäisellä paasauksella elokuvien markkinointikoneistoa vastaan. Drew Struzanin omat lakonisella sävyllä kerrotut anekdootit kustakin projektista jatkavat samasta aiheesta. Niistä paljastuu, kuinka erittäin maanläheinen ja ammattimaisesti työhönsä suhtautuva Struzan joutuu uransa loppupuolen lähestyessä taistelemaan yhä enenevässä määrin vailla järjen hiventä toimivaa koneistoa vastaan, johon ei mahdu yksilölliset näkemykset, vaan jonka maailmankuva rakentuu markkinointitutkimusten ja excel-taulukoiden hataralle kivijalalle. Kun tähän soppaan lisää vielä tietokoneohjelmien mahdollistaman kuvien loputtoman käsittelyn, kaikki se, mihin Struzanin loistokkuus perustuu - rautainen taiteellinen osaaminen ja näkemys - pistetään lihoiksi.

Uran loppupuoli tuntuu olevan pelkkää pettymysten sarjaa. Jonkinlaiseksi kulminaatiopisteeksi kirjassa nousee anekdootti, missä Pan's Labyrinth -elokuvan lehdistötilaisuudessa joku toimittaja kysyi markkinointityypiltä, mikseivät he käyttäneet Druzanin elokuvan ohjaajan Guillermo del Toron henkilökohtaisesta pyynnöstä heille tekemää julistetta. Vastaus oli: "Emme käyttäneet sitä, koska se näyttää liikaa taiteelta." Mitä tuollaiseen voi enää sanoa? Mitä mahdollisuutta kenelläkään tavallisella kuvittajalla on, jos kaikkitietävä markkinointiväki elää tuollaisessa todellisuudessa? Kysymys: kuinka monta viime vuosien elokuvajulistetta pystytte muistamaan? Ette varmaan kovin montaa. Drew Struzanin julisteen muistaa jokainen, joka on sellaisen nähnyt, vaikka itse elokuva olisikin häipynyt armeliaasti muistoista.

The Art of Drew Struzan

Kirja hyvä on paitsi kertomuksensa mutta myös kuvallisen sisältönsä vuoksi. Suurin osa kuvista koostuu julisteita varten tehdyistä hyvin pitkälle viedyistä luonnoksista, joista pystyy helposti näkemään kuinka lopulliseen julisteeseen on päädytty. Joidenkin julisteiden saattaminen lopulliseen muotoonsa on täytynyt olla näännyttävä prosessi, joskin onneksi Struzan on saanut korvauksen lukemattomista luonnoksistaan. Erityisen ilahduttava pieni yksityiskohta on kirjan kansipaperin, jossa kuvataan yksityiskohtia valmiista maalauksista, alta paljastuvat yksityiskohdat samaisten julisteiden luonnoksista.

Kirja on pakko-ostos jokaiselle elokuvajulisteista kiinnostuneella ja myös kaikille niille, jotka haluavat kurkistuksen markkinoinnin mustaan sieluun.

The Art of Drew Struzan

Anyone who has gone into movies has quite surely seen Drew Struzan’s art even if one does not recognize the name. Struzan is without doubt one of the greatest movie poster illustrators, and absolutely, the most influential one in the last 30 years. His art can be seen in many well-known movie series such as Indiana Jones, Star Wars, Back to the Future and the like. It is rather unnecessary to introduce his works in more detail as they are so widely known. It is better to concentrate in the real message of the book – the story of how even such a great artist as Drew Struzan had to suffer idiotic treatment by the marketing people.

The book starts with an angry rant against the marketing departments of movie industry by Frank Darabont, the director of the Shawshank Redemption and The Green Mile. Drew Struzan’s laconic anecdotes of each presented project continue on the very same subject. It is revealed how Struzan, very down-to-earth and professional, has to fight during his career’s ultimate years the brainless machine that does not accept individual vision but which view of the world is constructed on marketing researches, surveys and excel graphs. When one adds computer manipulation to this mess, all that Struzan’s greatness is based on, is brought to the slaughter.

The final years of his career seem to be a string of disappointments. Some kind of culmination point seems to be an anecdote from European press conference of Pan’s Labyrinth where a journalist asks a marketing person why they had not used a poster by Struzan and the answer being: “We didn’t use it because it looked too much like art.” What can one think of that answer? What kind of chance any illustrator has when “the all-knowing” marketing people live in that kind of reality? This leads to another question -  how many movie posters from the last few years you remember? I bet not that many. But anybody who has seen a poster by Drew Struzan will remember it even if the movie has been mercifully forgotten.

The book is good not only because of the story but of course also due to its visual content. Most of the pictures are of comps where one can take notice how the final poster illustration was created. Some of the projects must have been straining processes, even though Struzan has been compensated of those countless sketches. One especially nice detail is hidden under the cover wrap, showing the details of the comps portrayed on the wrap.

This book is a must-buy for anyone who is interested in movie posters and also for those who are willing and daring to have a peek into the black soul of marketing business.