The Art of Ken Kelly

The Art of Ken Kelly

Tekijä Ken Kelly Kustantaja Friedlander Publishing Group (1990) Koko 230 mm X 305 mm Sivumäärä 95 ISBN 0962715409

Joskus on hyvä esitellä myös niitä kirjoja ja tekijöitä, joista en erityisemmin pidä. Viime kerralla oli vuorossa legendaarinen Frank Frazetta, jonka vaikutusta fantasiakuvitukseen on mahdoton yliarvioida. Häntä seurasi lukematon lauma jäljittelijöitä. Ken Kelly on yksi tunnetuimmista.

Ken Kellyn kohdalla jäljittelyn voi ymmärtää erityisen hyvin, sillä hän sai oppinsa suoraan itse Frazettalta, joka otti hänet suojiinsa. Kellyllä ei ollut minkäänlaista taidekoulutusta vaan hänet ajoi maalaamaan palava innostus Frazettan töihin hänen ollessaan Yhdysvaltain merijalkaväen leivissä, mistä päästyään hän meni näyttämään piirroksiaan Frazettalle. Frazetta vaikuttui nuoren Kellyn töistä niin, että alkoi opettaa tälle maalaamista.

Revenge of the Viking / The Art of Ken Kelly

Valitettavasti on todettava, ettei Kelly kuitenkaan ollut saanut yhtälaisesti lahjakkuutta kuin esikuvansa, joten hänen kuvissaan ei ole mitään omaperäistä. Ne seuraavat täysin Frazettan ratkaisuja mutta niistä puuttuu se voima, mikä sai Frazettan työt elämään. Hän ei myöskään selvästikään hallitse anatomiaa vaan poseeraukset ovat jäykkiä ja luonnottomia. Frazettan hahmot puolestaan ovat koko ajan kuin valmiina ponkaisemaan liikkeelle. Frazetta ei käyttänyt malleja mutta erinomaisen anatomianhallintansa ansiosta hänen ei tarvinnutkaan. Kelly sen sijaan joutuu turvautumaan ennalta opittuihin skeemoihin, jotka eivät valitettavasti useinkaan toimi. Perspektiivi on erittäin usein aivan hukassa. Tämän kirjan perusteella on vaikea ymmärtää, kuinka hänestä on tullut niinkin iso nimi kuin mitä hän on. Pitää kuitenkin muistaa, että hän on tehnyt runsaasti tunnettuja levynkansia, joista eivät lainkaan vähäisimpänä Kissin Destroyerin ja Love Gunin kannet sekä useampikin Manowarin kansi.

Olen kuitenkin valinnut tähän muutamia niistä kuvista, joiden katsoin toimivan ja joista pidin. Viimeisenä on myös kuva, josta näkyy millaisten ongelmien kanssa hän on joutunut painimaan.

The Great Fury / The Art of Ken Kelly

Swords of Arabia / The Art of Ken Kelly

Marooned / The Art of Ken Kelly

Sometimes it is good to introduce books and artist whom I do not appreciate that much. Last time I reviewed a book of Frank Frazetta, whose influence to fantasy art is impossible to overestimate. He had countless of imitators. Ken Kelly is one of best known.

You can forgive Ken Kelly in this case as he studied painting under Frank Frazetta himself, who took Kelly under his wings. Kelly was not educated in any art school but got so totally interested in Frazetta's fantasy art that he asked the master himself see the pictures he had done while serving in the U.S. Marines. Frazetta was persuaded enough to start teaching Kelly himself. Unfortunately it has to be said that Kelly was not as talented as his mentor. His paintings are lacking everything original. They follow Frazetta's methods but do not have any of the power that makes Frazetta's works alive. He does not handle anatomy that well as the poses are often stiff and unnatural. Frazetta did not need models as he could solve most of the situations with his great understanding of anatomy. Kelly unfortunately has to utilize some pre-learned schemes for getting over the problems. Perspective is often wrong. Looking only this book, it is hard to understand why he has became such well-known fantasy artist. Still, you have to remember that he has done some famous album covers, like KISS's Destroyer and Love Gun and quite a few Manowar Covers.

I have chosen few pictures I did like plus the last one that shows the problems he has tried to manage.