Vaasan Koulunäkki 8-Ball

Koulunäkki 8-Ball, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2014 Vaasan halusi varustaa Koulunäkkipojan pyöräilykypärällä turvallisempaa koulumatkaa varten. Potkulautakilpailuun voi osallistua Vaasan Koulunäkin Facebook-sivuilla. Kuvituksen tilasi OS/G.

Vaasan wanted to outfit Koulunäkki boy with a bicycling helmet for a safer travel to school. You can take part in the kickboard competition in Vaasan Koulunäkki's Facebook page. Illustration assigned by OS/G

Koulunäkki-mainos, Vaasan 2014