WTF? Kuva, jota ei onneksi julkaistu / Picture that wasn't fortunately published

Kultainen orda, Historian tuulet 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2003 Usein käy niin, että kuvitusta ei käytetä. Yleensä se harmittaa, mutta on tapauksia, jolloin siitä on vain kiitollinen. Tämä on yksi niistä harvoista.

Tein vuosina 2002-2003 Otavalle kuvitukset heidän Historian tuulet 1 & 2 -peruskoulun oppikirjoihinsa. Sain olla mukana ideoimassa kuvia ja ehdotukseni otettiin usein positiivisesti vastaan. Nautin projektista suunnattomasti, ja se ehkä näkyykin kuvista. Kirjat ovat myös edelleen käytössä, mikä on mielestäni aika hämmästyttävää. Kuvitukseni ovat olleet vaikuttamassa lasten näkemyksiin historiasta jo viisitoista vuotta. Vastaan on tullut nuoria erinomaisia kuvittajia, jotka kertoivat oppineensa historiaa näiden kirjojen kautta, ja muistavat kuvat hyvin. Se pistää nöyräksi, kun tajuaa mikä vastuu tekijällä voikaan olla.

Olen edelleen tyytyväinen useisiin kuviin, vaikka toki ne ovatkin teknisesti vanhentuneet. Panostin silloin vahvoihin kuviin, jotka erosivat selkeästi edeltäneistä oppikirjoista. Osa kuvista oli jopa aika rankkoja.

Ja sitten oli yksi kuva, jota en nähnyt käytettävän valmiissa kirjassa. Se kuvasi mongolien Kultaisen ordan hävitystä Venäjällä. Kuvan idea oli minun, ja sen luonnos hyväksyttiin. Kun myöhemmin katson kuvaa, ymmärrän ratkaisun hyvin, ettei sitä lopulta käytettykään. En enää itsekään ymmärrä miksi ihmeessä tein tuollaisen kuvan LASTEN oppikirjaan. Voi hyvänen aika... Onneksi kustannustoimittajilla oli järkeä päässä. Tänä päivänä en todellakaan tekisi mitään lähellekään vastaavaa.

Ossi, mitä hittoa ajattelitkaan?

Kultainen orda (detail), Historian tuulet 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2003

Kultainen orda (detail), Historian tuulet 2, kuvittaja / illustrator Ossi Hiekkala 2003

It often happens that a finished illustration is not used. Most of the times it’s annoying but there are also times when one is thankful for it. This is one of those few cases.

In 2002-2003, I made illustrations for Otava for their elementary school history textbooks, Historian tuulet 1 & 2 (Winds of History 1 and 2). I got to work with generating ideas for the illustrations and quite often my suggestions were positively welcomed. I enjoyed the project enormously and maybe it shows in the illustrations, too. The books are still in use, which I think to be quite remarkable. My illustrations have affected children’s view about history for fifteen years already. I have encountered young illustrators who have told to have learned history through these books and remember my illustrations well. It makes you humble when you realize what kind of responsibility an auteur can have.

I’m still satisfied with many of those illustrations, even though they have aged in a technical sense. I emphasized to produce vivid images that clearly stood out from the illustrations used in earlier books. Some of my illustrations were even pretty intense.

And then there’s the one image that I didn’t get to see used in the finished book. It depicted the havoc and destruction done by the mongols of the Golden Horde in Russia. The idea for the illustration was mine and the draft for it was accepted. As I look at the illustration now, I understand well the decision to leave it out from the book. I don’t understand myself anymore why on earth I did such a picture for CHILDREN’S textbook. Oh my goodness… Fortunately the editors had some sense in their heads back then. Today, I really wouldn’t do anything similar like that.

Ossi, WTF you were thinking?